trimintima

Главная/trimintima

About trimintima

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל רק בהוצאות הילדה. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של ילדה. עובדים משאירים מתנות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בלוד – ספק לבנות עבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית עבור שני הלקוחות שלנו.
Go to Top